گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
شرایط معافیت کفالت

 

 شرایط معافیت کفالت:

 

بر اساس قانون هر گاه فرد مشمول ، یگانه مراقب و نگهدارنده مادر مطلقه خود (از شوهر طلاق گرفته است) یا سن پدر وي حداقل 70 سال تمام باشد ، مطابق ضوابط پیش بینی شده میتواند مدعی کفالت آنها شده و بدنبال آن درخواست معافیت کفالت نماید 

شرایط لازم:
مشمول شاغل به تحصیل نباشد و برابر مقررات وظیفه عمومی غایب نباشد و یا اینکه قبل از ورود به مرحله غیبت ، پدرش بیش از 70 سال سن داشته باشد
در صورت درخواست معافیت کفالت بعلت مطلقه بودن مادر و فاقد شوهر و یا فوت پدر، مشمول نبایستی غایب باشد . مگر اینکه قبل از ورود به مرحله غیبت پدر فوت نموده و یا مادر مطلقه شده باشد.
در هنگام ارائه درخواست معافیت ، مادر فاقد شوهر باشد و فرزند بیش از 18 سال دیگری چه از پدر مشمول و چه از همسر قبلی نداشته باشد
مدارک مورد نياز: 
1- تکمیل فرم استشهادیه و امضاء مشمول و سه نفر از بستگان در محل کنسولی با دردست داشتن اصل یا تکمیل فرم برگ تحقیق وضعیت
ارایه اصل و کپی کلیه صفحات شناسنامه مشمول (دو سری)2-
3- ارایه اصل و کپی صفحات نوشته شده گذرنامه ایرانی مشمول
4-ارایه اصل آخرین مدرک تحصیلی و بارگذاری آن در سامانه تاک جهت فارغ التحصیلان دانشگاه و متقاضیان دیپلم و زیر دیپلم باید  یک نسخه تصویر تأیید شده توسط مقامات محلی و ترجمه آخرین مدرک تحصیلی تأیید شده توسط مقامات محلی را ارائه نمایند.
 شش قطعه عکس 3×2 جدید و بدون عینک و پشت نویسی شده-5

 

 6- ارایه اصل و کپی مدرک اقامت مشمول در دانمارک 
 
7- تنظیم وکالتنامه توسط مشمول
 8- تعرفه خدمات کنسولی پس از تایید مدارک علام خواهد شد


تذکر مهم 
مدارک مربوط به مکفول(پدر، مادر ، برادر)
 
1- دو سری تصویر تایید شده تمام صفحات شناسنامه پدر.
 
2- دو سری تصویر تایید شده تمام صفحات شناسنامه مادر
 
3-تصویر تایید شده طلاق نامه مادر (در صورت درخواست کفالت مادر) صدور گواهی مبنی بر اینکه مادر در خارج از کشور هم اکنون مجرد است
 
5- تصویر تایید شده گواهی فوت پدر (در صورت درخواست کفالت مادر
اصل برگ تایید شده مبنی بر در قید حیات بودن پدر و یا مادر -6
 
دو قطعه عکس 3×4 پشت نویسی و تایید شده پدر و یا مادر بر حسب مورد وکالت-7

حضور مشمول در محل کنسولی الزامی است و همچنین ابعاد عکس های ارایه شده حتما 3×2 باشد.

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران