معرفی سفیر یا نمایندگی
اطلاعیه نحوه ارسال مدارک با پست

 

 قابل توجه هموطنان گرامی

به اطلاع آن دسته از هموطنان مقیم که متقاضی ارسال و دریافت مدارك به بخش کنسولی

می باشند می رساند:

با توجه به تغییر رویه پست دانمارك مقتضی است به منظور دریافت و ارسال مدارك خود از طریق

پست به نکات زیر توجه نمایند.

  • مسئولیت کامل ارسال و دریافت مدارك متقاضیان به عهده شخص بوده و سفارت و

کنسولگري هیچ مسئولیتی در قبال روند پست نخواهد داشت.

  • برابر رویه جدید هزینه و نوع پست تغییر یافته لذا از کلیه هموطنان تقاضا می شود جهت

اطلاع کامل از این رویه به سایت و لینک زیر مراجعه نمایند.

http://www.postnord.dk/?gclid=CjwKEAjwjunJBRDzl6iCpoKS4G0SJACJAx-VZxQ6X6yL2lpZ-BHWak5hp6Ac2owX_z9pTNm_HpecPRoCaEvw_wcB

  • کلیه امور درخواستی برابر مقررات انجام شده و جهت ارسال به دفتر پست سفارت ارسال

خواهد گردید تا از طریق اداره پست به آدرس متقاضی ارسال گردد.

  • در نوشتن آدرس پستی نهایت دقت را بعمل آورده بدیهی است در صورت اشکال بسته

پستی به آدرس مورد نظر ارسال نخواهد گردید.

  • هزینه هر بسته پست سفارشی باستناد وزن بسته پستی بوده و معمولا مبلغ 120 کرون

دانمارك براي یک جلد پاسپورت می باشد.

  • بدیهی است در صورت عدم وجود تمبر کافی پست بصورت عادي ارسال شده و قابل

پیگیري نمی باشد.

  • با توجه به رویه جدید ارسال و دریافت بسته هاي پستی توسط پست دانمارك به

علاوه بر تمبر الصاقی توجه شود. ( quick ) برچسبهاي جدید

  • در صورت هرگونه سوال با تلفن دفتر پست سفارت به شماره 39160003 (آقاي دهقانی)

تماس حاصل نمایید.

 

 

جدول تعطیلات نمایندگی در سال 1396 | تماس با ما |  وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر