معرفی سفیر یا نمایندگی
تأیید مدارک دانشجویی

 

قابل توجه دانشجويان عزيز متقاضي تاييد مدارک فارغ التحصيلي

با توجه به دستورالعمل ارسالي از سوي مراجع ذيربط از جمله وزارتين علوم، تحقيقات و فن آوري و بهداشت درمان و آموزش پزشکي، تاييد مدارک فارغ التحصيلي پس از انجام مراحل ثبت نام و بارگذاري مدرک در سامانه تاييد اسناد کنسولي به نشاني tak.mfa.ir صورت خواهد پذیرفت.

تاييد مدرک فارغ التحصيلي متقاضي منوط به وصول تاييديه مدرک صادره از سوي دانشگاه محل تحصيل ميباشد. لذا از کليه مقتاضيان تقاضا مي گردد قبل از مراجعه به بخش کنسولي جهت تاييد مدرک از وصول پاسخ دانشگاه محل تحصيل به بخش کنسولي اطمينان

حاصل نمايند.پاسخگويي تلفني بخش کنسولي روزهاي اداري هفته از ساعت 14:00 لغايت 16:00 مي باشد. 

 

 

جدول تعطیلات نمایندگی در سال 1396 | تماس با ما |  وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر