معرفی سفیر یا نمایندگی
تعویض گواهینامه رانندگی

مدارک مورد نیاز برای تعویض گواهینامه رانندگی متقاضیان خارج از کشور (وکالتی)

- اصل گواهینامه (برگ تعهد در صورتی که گواهینامه مفقود شده)

- سه قطعه عکس 4*3 تمام رخ ممهور به مهر کنسولی (عکس ها زمینه سفید بوده و فوری نباشد)

- اصل وکالتنامه  که به تأیید کنسولی رسیده باشد (و تأیید اداره تأیید اسناد وزارت امور خارجه - ساختمان شماره 9)

- معاینه چشم که به تأیید کنسولی رسیده باشد (و تأیید اداره تأیید اسناد وزارت امور خارجه - ساختمان شماره 9) 

- ترجمه رسمی معاینه چشم (ممهور به مهر فنی دادگستری و وزارت امور خارجه ) و تأیید پزشک بهداری شهرک آزمایش

- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی وکیل و مکل. (در صورت نبودن اصل مدارک موکل، کپی برابر اصل توسط بخش کنسولی)

- نوع گروه خونی مشخص شود

- استعلام گواهینامه  

تهیه پاکت پستی

- فیش بانکی به مبلغ 10000 ریال به حساب 2171159008009 به نام دارایی-  بانک ملی ایران 

فیش بانکی به مبلغ 200000 ریال به حساب 2171151303003 به نام وزارت کشور-  بانک ملی ایران

(شماره حساب جریمه دیر کرد : 2171151304001 - بابت هر سال دیر کرد مبلغ 50000 ریال)

توجه : جهت تعویض گواهینامه پایه یکم گواهی عدم اعتیاد که به تأیید بخش کنسولی رسیده باشد ضروری است

 

جدول تعطیلات نمایندگی در سال 1396 | تماس با ما |  وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر