معرفی سفیر یا نمایندگی
نظرات و پیشنهادات

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پست الکترونیک سفارتinfo@iran-embassy.dk و یا صندوق پیشنهادات نصب شده در بخش کنسولی و همچنین تماس مستقیم با سفارت مطرح فرمائید.

جدول تعطیلات نمایندگی در سال 1396 | تماس با ما |  وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر