گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
اخبار > دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته ۲۳ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۷


  چاپ        ارسال به دوست

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته ۲۳ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۷


هر ساله در تمامي کشورهاي صاحب صنعت نمايشگاهي دنيا، نمايشگاههايي به منظور ترويج صنعت سفر و گردشگري برگزار ميگردد که به عنوان ابزاري مناسب جهت به رخ کشيدن داشته هاي فرهنگي، تاريخي، طبيعي يا صنعتي آن کشور به کار گرفته ميشوند.
برخي از اين کشورها اين نمايشگاه را براي معرفي سوابق تاريخي خود برپا مي نمايند و بعضي ديگر تلاش در ارائه دستاوردها و تلاشهاي چند دهه اخير جامعه خود در جهت پيشرفت و توسعه دارند، ولي در هر صورت همگي تا حد امکان و تا جاييکه ظرفيت تاريخي شان اجازه دهد (و يا حتي فراتر از ظرفيت واقعي) نقبي به گذشته خود مي زنند و آنچه را که از گذشتگان برايشان به ميراث باقي مانده با تبليغات بسيار به ساير جوامع معرفي مي نمايند.
شناساندن ظرفيتهاي توريستي در کشورهايي که در اين زمينه موفق عمل نموده اند موجب شده است تا صنعت گردشگري به يکي از مهمترين و يا حتي در بعضي، به اصلي ترين منبع درآمدهاي ارزي اين کشورها بدل شود. ولي آنچه در اين بين مسلم و مسجل است اينکه اين کشورهاي موفق، در شناسايي و يافتن پتانسيلهاي گردشگري سرزمين خود صحيح عمل نموده و در شناساندن آنها به ساير کشورها نيز از هيچ تلاشي فرو گذار نکرده اند و در راستاي اين حرکت خود از نمايشگاهها نيز به عنوان يک ابزار بسيار مهم که در سطح بين المللي رسماً پذيرفته شده اند بهره مي جويند.
در کشوري همچون ايران که تنها سابقه تاريخي و فرهنگي تعداد انگشت شماري از کشورهاي جهان با آن برابري ميکند هنوز اهميت برگزاري نمايشگاه بين المللي صنعت گردشگري در حدود لازم و مکفي براي بسياري از دست اندر کاران اين صنعت عيان نشده و يا به تعبيري ميتوان گفت که تاکنون ابزار و امکان لازم براي شکل گيري گسترده آن مهيا نبوده است.
همواره نام کشورهايي مانند ايران، يونان، مصر، چين و ايتاليا يادآور تمدنهاي باستاني و قدرت و عظمت اين تمدنها در دوراني هستند که هنوز شالوده هشتاد درصد کشورهاي فعلي جهان پي ريزي نشده بود. ليکن متاسفانه ميزان موفقيت کشور ما در ارائه و معرفي تمدن کهن خود در مقايسه با چهار کشور ديگر به هيچوجه قابل مقايسه نيست و گويي اهميت آن ناديده انگاشته شده است و اکثريت مردم ما اصولا نميدانند که ورود جهانگردان به کشورمان حداقل از لحاظ اقتصادي چه منافع و درآمدي را نصيبشان مي کند. اين در حالي است که کشور ايران به جهت تنوع اقليمي و زيستي جزو 5 کشور برتر جهان و از نظر تاريخي و فرهنگي بين 10 کشور برتر دنيا قرار دارد. به عبارت ديگر از نظر جاذبه هاي توريستي کشورمان جزو 10 کشور برتر دنياست.
بازدهي اقتصادي ورود گردشگر به کشورها آنقدر بالاست که همانگونه که ذکر شددر بعضي ازکشورها صنعت گردشگري به اصلي ترين منبع کسب درآمدهاي ارزي بدل شده است. ورود هر يک نفر توريست به کشور براي حداقل... رسته کاري ايجاد اشتغال مي نمايد. اين يک واقعيت ثابت شده و انکار ناپذير است که ورود گردشگر به هر کشوري مساوي است با ورود ارز و اشتغالزايي در آن کشور.
اين يک حقيقت اثبات شده و پذيرفته شده است که صنعت گردشگري حداقل از بعد اقتصادي عامل پيشرفت کشورها و ايجاد رقابت در درون ساختار اقتصادي آنهاست. پس حال که کشور ما ظرفيت و پتانسيل جذب اينچنين درآمدي را دارد، ضروري است تا زمينه و امکانات آن نيز فراهم گردد تا موضوع پذيرش گردشگر به يک معضل تبديل نشود. هر يک روز تعلل در اين خصوص يعني امتناع کردن از کسب درآمد از منابع و استعدادهاي تاريخي و فرهنگي. هم اينک صنعت گردشگري به عنوان يکي از 3 صنعت مهم و درآمدزا پس از صنايع نفت و خودرو سازي قرار دارد. هر چند که پيش بيني ميشود تا کمتر از دو دهه ديگر، از لحاظ درآمد زايي مقام نخست را به خود اختصاص دهد.
برپايي نمايشگاه بين المللي صنعت گردشگري و هتل داري ايران در حقيقت اين فرصت را براي تمامي سازمانها، اتحاديه ها، تشکل ها، شرکتها و همچنين افرادي که به نوعي در ارتباط با اين صنعت هستند ايجاد نموده تا امکان معرفي و ارائه توانمنديها و امکانات خود را هم به عموم مردم و هم به موسسات و سازمانهاي مرتبط بدست آورند.
نمايشگاه بين المللي گردشگري وصنايع وابسته  تنها رويداد رسمي نمايشگاهي کشورمان در حوزه صنعت گردشگري و هتل داري است که در تقويم سازمان جهاني گردشگري UNWTO به ثبت رسيده و مورد تأييد و توجه سازمان مذکور است . هرساله اسامي شرکت کنندگان در اين نمايشگاه از سوي برگزارکننده در اختيار UNWTO قرار ميگيرد و حضور در آن به عنوان يک رکورد از سوي سازمان فوق الذکر در سوابق شرکت کنندگان ثبت ميشود. بعلاوه اين نمايشگاه تنها نمايشگاه در حوزه صنعت گردشگري و هتل داري در تهران است که مجوز قانوني سازمان توسعه تجارت را دارا ميباشد.
بديهي است گردشگري و هتل داري لازم و ملزوم يکديگرند و تقويت هر يک از اين دو لازمه توسعه و پيشرفت ديگري است. هتل داري در خدمت سفر و گردشگري است و گردشگري نيز نيازمند هتل داري مطلوب و توانا است. از سوي ديگر گستره صنايع و خدمات مرتبط با هتل داري آنقدر وسيع و بزرگ است که مي توان گفت اين صنعت از بيشتر شاخه هاي صنايع و خدمات بهره و سهمي را برده است. پروفايل کالايي نمايشگاه گردشگري و صنايع وابسته که در سطور بعدي قابل ملاحظه است گستردگي و فراگيربودن صنايع و خدمات مرتبط با صنعت هتل داري را نشان مي دهد.

 

 اهـداف بــرگـزاري نمـايشگـاه

:: آشنايي و معرفي داشته ها ، امکانات و ظرفيت هاي کشور در حوزه هاي گوناگون صنعت.

:: شناسايي مشکلات، موانع و نقاط ضعف موجود در حوزه گردشگري، ترغيب و تشويق افراد، شرکتها و موسسات به ورود و فعاليت در اين دو بخش و وادار نمودن سازمانهاي دولتي متولي گردشگري به حمايت و مساعدت از دست اندرکاران صنعت مذکور.

:: ايجاد زمينه هاي مناسب بمنظور بهره گيري از ظرفيت هاي گردشگري و ايجاد اشتغال در کشور که ناشي از فعل و انفعالات گردشگري است و بهره مندي از سطح بسيار بالاي درآمدزايي صنعت گردشگري.

:: فراهم نمودن بسترهاي لازم جهت ورود گردشگر به کشور و يافتن راهکارهاي لازم بمنظور رفع موانع موجود تا حد امکان و با در نظر گرفتن معيارها و شرايط فرهنگي و اجتماعي کشور.
:: با توجه به اينکه صنعت گردشگري سومين صنعت درآمدزا در جهان محسوب ميشود يکي از مهمترين اهداف اين نمايشگاه، ارتقاء جايگاه صنعت توريسم و ايجاد فرهنگ پذيرش گردشگر در جامعه است به گونه اي که از گردشگر گريزي اجتناب شود و تا حدي از وابستگي به درآمدهاي نفتي فاصله گرفته شود.
:: آشنايي عموم مردم با سازمان ها، انجمن هاو نهادهاي متولي امر گردشگري و ارائه انتظارات ايشان به مسئولين و متقابلاً پاسخگويي مسئولين به خواسته ها و مشکلات موجود در اين زمينه.

:: آشنايي دست اندرکاران با نوآوري ها و ظرفيت هاي موجود در عرصه بين المللي و تلاش براي رسيدن به استانداردهاي جهاني.

:: آشنايي با مشکلات و کاستي هاي موجود در مراکز اقامتي و هتل ها و يافتن راهکارهاي ممکن براي مرتفع نمودن آنها.
:: آشنايي با چگونگي مديريت موفق هتل هاي دنيا و بکارگيري روش هاي بهسازي و استانداردسازي هتل ها بمنظور رفع معضلات آنها.

علاقمندان به  نمایشگاه یاد شده ، جهت دریافت اطلاعات بیشتر  و یا مشارکت در آن لطفا بر روی پبوند زیر کلیک فرمایند. 

http://titexgroup.com/fa-IR/exhibitions-details/id/15

 


١٣:١٧ - 1397/09/06    /    شماره : ٥٤٦٧٧٢    /    تعداد نمایش : ٣٤٠


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج
اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران